BPN (Banco Provincia de Neuquén)

MATERIAL: SCREENDOT con perforacion especial
ARQUITECTOS: FEF Arquitectas (Arqs. Sofia Focaccia, Constanza Focaccia y Eugenia Eyheraguibel)
UBICACIÓN: Neuquén
PH: Maju Franzán